Tudománytörténeti segédkönyvek

pic  Orvostörténeti közéletünk és az Országos Orvostörténeti Könyvtár 1837-től napjainkig

Linkek:

Mati Nonprofit Kft

Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban kezdhette meg működését, az orvosok azonban egy saját tudományos egyesületet is létrehoztak, mégpedig 1837-ben a Budapesti Kir. Orvosegyesületet. Az egyesületen belül a XX. századon belül kezdtek el foglalkozni régi orvosi tárgyak gyűjtésével, s megkezdték egy orvostörténeti múzeum alapjainak lerakását is. Ezekben az években kezdtek el szervezettebben foglalkozni orvostörténeti kutatásokkal is. A szervezett orvostörténeti kutatást az 1905-ös évszámhoz kötjük. A múzeum mellett orvostörténeti gyűjtemény kialakításán is munkálkodtak. Ennek a sokrétű feladatnak a főbb eseménysorait foglalja össze dr. Kapronczay Károly tanulmánya.

pic

Az orvostudomány egyetemes történetéből

Az összeállítás az orvostudomány egyetemes története főbb korszakait és a kiemelkedő tudós személyiségek munkásságát mutatja be. Az anyagot Schultheisz Emil, Birtalan Győző és Kapronczay Károly állította össze.

pic Az orvostörténet és gyógyszerészettörténet - két önállóvá lett szaktudomány

Az orvostörténet és a gyógyszerészettörténet is számos változáson átmenve vált önálló diszciplínává. Összeállításunk a szakma egyetemes és magyarországi történetéből vett példákkal igyekszik bemutatni a kiemelkedő kutatók munkásságát és a legjelentősebb műveket. A tanulmány az egyetemes történeti diszciplínák közül kiemelt részletességgel mutatja be a lengyel orvostörténet-írás kialakulását és az elkészült alapműveket, és ugyanilyen részletesen tárgyalja a hazai medico-historia kiemelkedő fejezeteit. Egy nagy nemzetközi felmérésből leszűrhető adatsort elsőként itt hoztunk nyilvánosságra.

pic A közegészségügy magyarországi történetéből. Etikai vonatkozásokkal
Az összeállítás az első magyarországi közegészségügyi rendelettől (1770) 1945-ig követi nyomon közegészségügyünk és etikai vonatkozásainak históriáját, feldolgozván a főbb törvényeket, rendeleteket, a szűkebb értelemben vett szakmai és az ismeretterjesztő kiadványokat. Az összeállításhoz részletes bibliográfia és nagyszámú illusztráció kapcsolódik. Ez az oktatási segédanyag a szakma számos neves múltbeli és kortárs művelőjének tanulmányát tartalmazza, elsősorban a felsőfokú oktatást segítendő. Összeállításunk I. része az 1770 és 1876 közötti időszak közegészségügyének áttekintése, a II. rész a már szakterületekre tagozódott hazai közegészségügyet tekinti át 1945-ig, a III. rész nagyszámú szakirodalmi forrást tartalmaz, az összeállítást rövid etikai kitekintés zárja. Az illusztrációk az egyes alfejezetekhez kapcsolódnak, s azok nagyíthatók. Az összeállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. A tankönyvet támogatta:nka

Nemzeti
Kulturális
Alapprogram